Cập nhật giá Vàng Bạc(14:26 18/01/2017)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.320.000 ₫ 3.355.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.330.000 ₫ 3.365.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 56.000 ₫
Vàng Tây 2.100.000 ₫ 2.400.000 ₫
Vàng Ý PT 0 ₫ 3.000.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999

 • No best sellers at this time.

Cập nhật giá Vàng Bạc(14:26 18/01/2017)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.320.000 ₫ 3.355.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.330.000 ₫ 3.365.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 56.000 ₫
Vàng Tây 2.100.000 ₫ 2.400.000 ₫
Vàng Ý PT 0 ₫ 3.000.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999