Cập nhật giá Vàng Bạc(09:11 25/04/2017)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.460.000 ₫ 3.490.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.470.000 ₫ 3.500.000 ₫
Bạc 50.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.050.000 ₫ 2.400.000 ₫
Vàng Ý PT 2.350.000 ₫ 3.100.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999

 • No best sellers at this time.

Latest posts

Cập nhật giá Vàng Bạc(09:11 25/04/2017)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.460.000 ₫ 3.490.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.470.000 ₫ 3.500.000 ₫
Bạc 50.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.050.000 ₫ 2.400.000 ₫
Vàng Ý PT 2.350.000 ₫ 3.100.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999