Cập nhật giá Vàng Bạc(12:45 03/12/2016)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.290.000 ₫ 3.325.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.300.000 ₫ 3.335.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 56.000 ₫
Vàng Tây 2.050.000 ₫ 2.300.000 ₫
Vàng Ý PT 0 ₫ 3.000.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999

Cập nhật giá Vàng Bạc(12:45 03/12/2016)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.290.000 ₫ 3.325.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.300.000 ₫ 3.335.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 56.000 ₫
Vàng Tây 2.050.000 ₫ 2.300.000 ₫
Vàng Ý PT 0 ₫ 3.000.000 ₫

Follow us on Facebook

 • Phản hồi dịch vụ

  0948 482 666

 • Trụ sở chính

  02413.821.374 

 • Chi Nhánh Quế Võ

  02413.952.999