Cập nhật giá Vàng Bạc(08:53 24/01/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.300.000 ₫ 4.400.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.310.000 ₫ 4.410.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 70.000 ₫
Vàng Tây 2.650.000 ₫ 3.000.000 ₫
Vàng Ý PT 3.150.000 ₫ 4.300.000 ₫

Catalog

Availability
Condition

Information

RING 7.5gram There are no products in this category.