Cập nhật giá Vàng Bạc(19:20 25/09/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.240.000 ₫ 5.300.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.250.000 ₫ 5.310.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.100.000 ₫ 3.550.000 ₫
Vàng Ý PT 3.800.000 ₫ 4.800.000 ₫

Information

NECKLACE GOLD 24K There are no products in this category.