Cập nhật giá Vàng Bạc(17:12 27/02/2021)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.290.000 ₫ 5.330.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.300.000 ₫ 5.340.000 ₫
Bạc 55.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.150.000 ₫ 3.600.000 ₫
Vàng Ý PT 3.800.000 ₫ 5.000.000 ₫

Information

RING 11.25gram There are no products in this category.