Cập nhật giá Vàng Bạc(18:43 11/07/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 4.930.000 ₫ 4.990.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.940.000 ₫ 5.000.000 ₫
Bạc 40.000 ₫ 55.000 ₫
Vàng Tây 2.950.000 ₫ 3.400.000 ₫
Vàng Ý PT 3.600.000 ₫ 4.700.000 ₫

Information

RING 11.25gram There are no products in this category.