Cập nhật giá Vàng Bạc(17:43 16/01/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.590.000 ₫ 3.620.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.600.000 ₫ 3.630.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 55.000 ₫
Vàng Tây 2.170.000 ₫ 2.600.000 ₫
Vàng Ý PT 2.650.000 ₫ 3.400.000 ₫

Information

RING 15gram There are no products in this category.