Cập nhật giá Vàng Bạc(16:46 14/10/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.130.000 ₫ 4.185.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.140.000 ₫ 4.195.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.400.000 ₫ 2.900.000 ₫
Vàng Ý PT 2.900.000 ₫ 4.000.000 ₫

Information

RING 18.75gram There are no products in this category.