Cập nhật giá Vàng Bạc(09:33 07/12/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.095.000 ₫ 4.125.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.105.000 ₫ 4.140.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.400.000 ₫ 2.900.000 ₫
Vàng Ý PT 2.900.000 ₫ 4.000.000 ₫

Information

EARRING GOLD 18K There are no products in this category.