Cập nhật giá Vàng Bạc(14:46 21/02/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.490.000 ₫ 4.560.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.500.000 ₫ 4.570.000 ₫
Bạc 50.000 ₫ 70.000 ₫
Vàng Tây 2.720.000 ₫ 3.100.000 ₫
Vàng Ý PT 3.320.000 ₫ 4.300.000 ₫

Information

EARRING GOLD 18K There are no products in this category.