Cập nhật giá Vàng Bạc(09:44 27/04/2018)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.620.000 ₫ 3.650.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.630.000 ₫ 3.660.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 55.000 ₫
Vàng Tây 2.230.000 ₫ 2.550.000 ₫
Vàng Ý PT 2.700.000 ₫ 3.500.000 ₫

Information

XIMEN GOLD 18K There are no products in this category.