Cập nhật giá Vàng Bạc(09:52 21/07/2018)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.465.000 ₫ 3.485.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.475.000 ₫ 3.495.000 ₫
Bạc 40.000 ₫ 55.000 ₫
Vàng Tây 2.150.000 ₫ 2.500.000 ₫
Vàng Ý PT 2.560.000 ₫ 3.350.000 ₫

Information

RING ITALY There are no products in this category.