Cập nhật giá Vàng Bạc(09:41 23/03/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.640.000 ₫ 3.670.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.650.000 ₫ 3.680.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 50.000 ₫
Vàng Tây 2.190.000 ₫ 2.600.000 ₫
Vàng Ý PT 2.650.000 ₫ 3.400.000 ₫

Catalog

Availability
Condition

Information

RING GOLD 24K There are no products in this category.