Cập nhật giá Vàng Bạc(16:52 18/06/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.710.000 ₫ 3.750.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.720.000 ₫ 3.760.000 ₫
Bạc 40.000 ₫ 50.000 ₫
Vàng Tây 2.200.000 ₫ 2.700.000 ₫
Vàng Ý PT 2.650.000 ₫ 3.500.000 ₫

Catalog

Availability
Condition

Information

RING GOLD 24K There are no products in this category.