Cập nhật giá Vàng Bạc(09:32 22/05/2021)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.190.000 ₫ 5.225.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.200.000 ₫ 5.235.000 ₫
Bạc 55.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.100.000 ₫ 3.400.000 ₫
Vàng Ý PT 3.850.000 ₫ 4.980.000 ₫

Information

EARRING GOLD 24K There are no products in this category.