Cập nhật giá Vàng Bạc(12:52 19/01/2018)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.615.000 ₫ 3.645.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.625.000 ₫ 3.655.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 55.000 ₫
Vàng Tây 2.200.000 ₫ 2.520.000 ₫
Vàng Ý PT 2.600.000 ₫ 3.400.000 ₫

Information

EARRING GOLD 24K There are no products in this category.