Cập nhật giá Vàng Bạc(11:07 19/10/2018)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 3.470.000 ₫ 3.493.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 3.480.000 ₫ 3.503.000 ₫
Bạc 40.000 ₫ 50.000 ₫
Vàng Tây 2.100.000 ₫ 2.450.000 ₫
Vàng Ý PT 2.530.000 ₫ 3.300.000 ₫

Information

EARRING GOLD 24K There are no products in this category.