Cập nhật giá Vàng Bạc(13:09 14/12/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.120.000 ₫ 4.145.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.130.000 ₫ 4.155.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.400.000 ₫ 2.900.000 ₫
Vàng Ý PT 2.900.000 ₫ 4.000.000 ₫

Catalog

Availability
Condition

Information

RING 9999 There are no products in this category.