Cập nhật giá Vàng Bạc(15:38 20/08/2019)

Loại Mua vào Bán ra
Vàng 99.9 4.070.000 ₫ 4.155.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.080.000 ₫ 4.165.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.400.000 ₫ 2.900.000 ₫
Vàng Ý PT 2.900.000 ₫ 3.900.000 ₫

Catalog

Availability
Condition

Information

RING 1.875gram There are no products in this category.