Cập nhật giá Vàng Bạc(09:21 05/08/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.380.000 ₫ 5.560.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.390.000 ₫ 5.570.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.000.000 ₫ 3.750.000 ₫
Vàng Ý PT 3.700.000 ₫ 4.900.000 ₫

Information

KIỀNG VÀNG TA There are no products in this category.