Cập nhật giá Vàng Bạc(10:33 29/09/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.250.000 ₫ 5.285.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.260.000 ₫ 5.295.000 ₫
Bạc 45.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.100.000 ₫ 3.550.000 ₫
Vàng Ý PT 3.800.000 ₫ 4.800.000 ₫

Information

LẮC VÀNG TA There are no products in this category.