Cập nhật giá Vàng Bạc(13:32 04/06/2020)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 4.710.000 ₫ 4.760.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 4.720.000 ₫ 4.770.000 ₫
Bạc 40.000 ₫ 60.000 ₫
Vàng Tây 2.800.000 ₫ 3.250.000 ₫
Vàng Ý PT 3.400.000 ₫ 4.500.000 ₫

Information

NHẪN VÀNG TÂY There are no products in this category.