Cập nhật giá Vàng Bạc(14:21 14/04/2021)

Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn tròn 99.9 5.110.000 ₫ 5.138.000 ₫
Nhẫn vỉ SDJ 5.120.000 ₫ 5.148.000 ₫
Bạc 50.000 ₫ 75.000 ₫
Vàng Tây 3.050.000 ₫ 3.260.000 ₫
Vàng Ý PT 3.700.000 ₫ 4.980.000 ₫

Information

NHẪN VÀNG TÂY There are no products in this category.